"Sitä et voi muuttaa, mitä Sinulle on tapahtunut...
mutta sen voit, mitä siitä ajattelet"

Palvelut

Voimavarakeskeiset palvelut

Psykoterapia

Voimavarakeskeisessä psykoterapiassa vahvistetaan asiakkaan voimavaroja ja etsitään ratkaisuja oman elämän eri tilanteisiin. Se on yksi keino lisätä henkistä hyvinvointia, selkiyttää omaa tilannetta ja ymmärtää asioita uudella tavalla. Toisaalta tarkastellaan tunteita, toimintatapoja ja reaktioita suhteessa itseensä ja muihin.

Perheterapia

Perheterapia tarjoaa tukea ja apua elämän eri tilanteisiin, jotka voivat liittyä perheen tai parisuhteen haasteisiin sekä yksilön huoleen hyvinvoinnistaan. Perheterapiassa pohditaan mm. perheen vuorovaikusta ja suhteita ja sen vaikutusta hyvinvointiin.

Pariterapia

Parisuhde on yksi elämän tärkeistä ihmissuhteista. Pitkittyessään vaikeudet parisuhteessa vaikuttavat molempien puolisoiden hyvinvointiin. Usein on hyödyllistä pohtia parisuhdetta, toiveita ja odotuksia yhdessä puolison kanssa ja löytää yhteistä ymmärrystä tilanteelle.

Kriisi- ja keskusteluapu

Akuuttiinkin tilanteeseen apua ja muita näkökulmia keskustelun avulla.

Työnohjaus

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhön ja itseään työntekijänä. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa jaksamaan työssä ja pysyä työkykyisenä.

Kelan kuntoutuspsykoterapiat

kela

Kuntoutuspsykoterapiat 16 - 67 -vuotiaille

Tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä.
Asiakas maksaa pienen omavastuun.
www.kela.fi/kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutuspsykoterapia

Tavoitteena on edistää arkeen osallistumista ja siitä suoriutumista.
Asiakkaalle maksuton.
www.kela.fi/kuntoutus

 

Voimavarakeskeinen Psykoterapia Anu-Maarit Vuohelainen
040 506 6986 | anu.vuohelainen@perheenterapiat.fi